TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kanara Kanyonu Sit Alanı Oldu

KANARA KANYONU SİT ALANI OLDU


kanara-kanyonu1.jpg


Saray’ın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Kanara Kanyonu, 350 bin hektar alan ile birlikte “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi.

Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kanara Kanyonu’nun Sit Alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“İlimiz, Saray İlçesi, Galata Deresi Güngörmez Mağarası Doğal Sit Alanı (3.500.602.248 m2), Bakanlık Makamının 21.10.2019 tarihli ve 246739 sayılı OLUR’ u ile ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edilmiştir.
27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan ‘Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’ de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.’ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”
Kaynak (https://www.saraygazetesi.com/kanara-kanyonu-sit-alani-oldu/)