TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Edebiyat (Aşık Tekke Edebiyatı, Halk Şairleri)

Tekirdağ en eski Yörük yerleşim alanlarındandır. Türklerin Rumeli’ye çıkışlarından sonra yöreye Batı ve İç Anadolu’dan birçok Yörük yerleştirilmiştir. Sınıra yakınlığı ve Balkanlardan Anadolu’ya geçiş yolu üzerinde oluşuyla istilalara uğramış ve yoğun göçlere sahne olmuştur. Yöreye değişik zamanlarda Batı Trakya göçmenleri yerleştirilmiştir. Göçmenlikten gelen ögeler,yöresel halk edebiyatı ürünleri üzerinde de etkili olmuştur.

Kentin devingen yapısı,ulaşım olanaklarının artmasıyla yoğunlaşan etkileşim,kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması çeşitli nedenlerle yöresel halk edebiyatı ürünleri giderek özgünlüklerini yitirmektedir. Yöreden yetişmiş halk ozanı hiç yok denecek kadar azdır.