TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konaklama İstatistik Sistemi Yardım için Gerekli Tüm Belgeler

KONAKLAMA İSTATİSTİK SİSTEMİ

Ülkemizde turizm alanında, mevcut durum tespitinin yapılması ve geleceğe yönelik yeni projeler geliştirmede ve kararlar almada gerekli olan turizm verilerinin düzenli ve güvenilir bir şekilde toplanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca KONAKLAMA İSTATİSTİK SİSTEMİ oluşturulmuştur.

Bu kapsamda İlimiz genelinde faaliyet gösteren tüm Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinin,  Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin ve Kamu Misafirhaneleri/Kamplarının konaklama istatistiklerini sisteme girebilmeleri için ekteki Kullanıcı Tanımlama Formunun doldurularak iktm59@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu form Müdürlüğümüze ulaştığında tesisler sisteme tanımlanacaktır. Formda belirtilen e-posta adresine programın linki (web adresi) ve kullanıcı şifresi gönderilecektir. İstatistik Sistemine ilk giriş yapıldığında tesisin açık olduğu ayların işaretlenmesi gerekecektir. Konaklama tesislerindeki yetkili personelin sistemi nasıl kullanacağını açıklayan yardım dokümanı ve konaklama istatistiklerine ilişkin tanımlamalar aşağıdaki linkten temin edilebilmektedir. Ayrıca program içinde bulunan yardım menüsünden de yararlanılabilir.

Tüm konaklama tesisleri ve kamu misafirhaneleri her ayın 1’i ile 10’u arasında, bir önceki aya ilişkin tesise misafir giriş ve geceleme verilerini İstatistik Sistemine girmekle yükümlüdürler. Bahsi geçen veriler Resmi İstatistik Programı kapsamında toplanmakta ve derlenmekte olup, resmi istatistik niteliği taşıdığından, tesislerin istenen bilgileri paylaşmayı reddetmesi, eksik veya yanlış olarak paylaşması veya zamanında paylaşmaması durumunda 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54 üncü maddesinde öngörülen usulün uygulanması ve burada belirtilen şartların yerine getirilmesi ile Türkiye İstatistik Kurumunda İdari Para Cezası Kararlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede öngörülen İdari Para Cezası uygulanacaktır.


EKLER:

Bakanlık Belgeli Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu

Belediye Belgeli Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu

Tesis Kullanıcı Yardım Dokümanı

Tanımlar