TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türküler

Tekirdağ halk müziği Trakya Bölgesi özellikleri taşır. Çevre illerde çalınıp söylenen türküler burada da bilinir. Karşılama havaları, gelin alma, kına havaları, ağıtlar, maniler, harman-hasat havaları,pastal (tütün yaprağı dizisi) türküleri,horalar,gelin çıkarma,kına vurma,gelin dolaştırma ezgileri, güreş havaları Balkanlarla ortak özellikler taşır.

Yörede en ağırından en hızlısına kadar ezgi söylenir. Garip, Kerem, Kalenderi ayağında ezgilerle koşma ve maniler çoktur. En yaygın usul 9 zamanlıdır.Yörenin ünlü türküleri : Bahçalarda Börülce, Attum Şalım Boynuna, İnce giyerim ince, Duman da bastı dağlara, Yeni odanın camları, Bağa Girdim Bağ Budanmış, Keklik, Gayda, Selanik, Al Duvaklı, Cevriye, Gideriz Biz ikimiz.