TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi Taşınmazlarla İlgili Proje ve Uygulama Yardımları

 

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR:

           

 

 

           Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İlimizde bulunan Tarihi Tescilli Taşınmazlarla ilgili proje ve proje uygulama yardımları yapacaktır.  

 

          2021 yılı bütçesinde değerlendirilmek üzere Tarihi taşınmaz sahiplerine yapılacak proje yardımı başvuru tarihi ve şartları aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler;

 

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi)

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı)

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor

ğ) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve (CD ortamında)

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

 

 

 

 

              Yukarıdaki belgeler bir dosya halinde hazırlanır ve bir dilekçe ekinde 02 EKİM 2020 tarihine kadar Müdürlüğümüze (Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) başvuru yapılması halinde Müdürlüğümüz, dilekçe ve eklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ulaştırıp başvuru yapılmasını sağlayacaktır.

 

              02 EKİM 2020 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

             Ayrıntılı bilgi;  Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü 0 282262 6012 numaralı

                                        telefonundan alınabilir.