TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi Taşınmazlarla İlgili Proje ve Uygulama Yardımları

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR:

           Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 15/07/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarihi Taşınmazlarla ilgili proje ve Uygulama Yardımları için her yıl bir sonraki yıl bütçesinde değerlendirilmek üzere başvuru belgeleri güncellenerek yapılmaktadır. 2020 yılı bütçesinde değerlendirilmek üzere Tarihi taşınmaz sahiplerinin yapacağı başvuru tarihi ve şartları aşağıya çıkarılmıştır.

  1-  Yardım Başvuru Dilekçesi,

  2-  TC Kimlik Numarası Beyanı,

  3-  Kanuni Tebligat Adresi ve İletişim Bilgisi,

  4-  Mal Sahibi Adına Yapılacak Başvurularda Noter Onaylı Vekaletname ve/veya Veraset İlamı,                                   

  5-  Taşınmazla İlgili Tescil Kararı,

  6-  Başvuru Tarihi İtibariyle Son Üç Ay İçinde Alınmış Mülkiyet Belgesi, (tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı)            

 7-  Taşınmazın Kadastral Durumunu Gösterir Belge,  

  8-  Projenin Kapsamında, İşin Bitirilme Süresine, Yapı Alanına ve Yaklaşık Maliyetine ilişkin Mimar Tarafından

       Hazırlanan Rapor,                                                                 

  9-  Dijital Ortamda Yapının İç ve Dış Yakın Çevresini Gösteren Net Çekilmiş Fotoğraf Albümü,

10-  Projeyi Hazırlayacak Mimarın Uygulama Aşamasında Denetim İşlemlerinin Gerçekleştireceğine Dair Mimar

       Tarafından İmzalı Taahhütname.

              Yukarıdaki belgeler bir dosya halinde hazırlanır ve bir dilekçe ekinde 20EKİM2019 tarihine kadar Müdürlüğümüze (Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) başvuru yapılması halinde Müdürlüğümüz, dilekçe ve eklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ulaştırıp başvuru yapılmasını sağlayacaktır.

             20EKİM2019 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

             Ayrıntılı bilgi;  Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü 0 282262 60 12 numaralı telefonundan alınabilir.