TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Tesisleri Ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. ve geçici 11. maddesi kapsamında çıkartılan 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmelik kapsamında Belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin ilgili yönetmelik kapsamında, aşağıda bir örneği bulunan dilekçeyi bilgisayar ortamında doldurarak ekleriyle birlikte Gündoğdu-Turgut Mah. Avni Anıl Sok. No:5 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ  adresinde bulunan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bizzat getirmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Başvuru Dilekçesi

Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik