TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere; Bakanlığımızın 15.11.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Genelgesi dahilinde belirtildiği üzere; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşama halinde olup, I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur. Verilen süre zarfında sertifika alamayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlık tarafından idari işlem uygulanacaktır. Türkiye'deki tüm konaklama tesislerini kapsayan söz konusu Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesi alınması için kısıtlı süre bulunması ve bu süre içerisinde olası yığılmaların engellenmesi amacıyla, en kısa zamanda hazırlık, başvuru ve belgelendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Kriterleri (Ek:1) ve açıklamalarını içeren doküman (Ek:2) aşağıda yer almaktadır. 

EK-2 Surdurulebilir Turizm Programi 1. Asama El Kitabi.pdf
EK-1 Surdurulebilir Turizm Programi 1.Asama Kriterleri.pdf