TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Lavanta Kokulu Tekirdağ Fotoğraf Yarışması

WhatsApp Image 2023-06-21 at 13.09.30.jpeg

T.C. Tekirdağ Valiliği

İl Kültür Turizm Müdürlüğü

“Lavanta Kokulu Tekirdağ Fotoğraf Yarışması’’

Şartnamesi

   

Yarışmanın Konusu:

Bitkilerin, hayatımızda ne kadar büyük bir yer tuttuğu kullanım alanları görüldükçe daha iyi anlaşılmaktadır.İnsanı mest eden kokusuyla akılları baştan alan lavanta bitkiside hayatımızda büyük bir yer almaktadır. İlimizde 1200 dekar alanda lavanta üretilmektedir. Katılımcılardan lavanta tarlalarımızda çekilen fotoğraflar beklenmektedir.

Yarışma Kategori / Bölümleri:

Yarışma, dijital (sayısal) kategoride Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Katılım Şartları:

 • 1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • 2.Katılımcılar 2022 - 2023 yılları arasında Tekirdağ bölgesinde çekilmiş lavanta fotoğrafları ile yarışmaya katılabilecektir. Belirtilen tarihleri ve bölgeyi kapsamayan, exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapıldığı tespit edilen fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 3.Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet sayısal renkli fotoğraf ile katılabilecektir.
 • 4.Yarışmaya seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyeleri, yarışma sekreteri ve bu kişilerin birinci derece yakınları katılamayacaktır. Bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecektir.
 • 5.Katılımcılar fotoğraflarını ‘‘lavantakokulutekirdag@gmail.com’’ adresine ‘’wetransfer’’ ile gönderecektir.
 • 6.Katılımcı göndereceği fotoğraflar ile birlikte; Adı-Soyadı, e-mail adresi, gsm numarası ve ikamet adresi bilgilerini de ekleyerek tek bir dosya halinde gönderecektir.
 • 7.Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır
 • 8.Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme işlemlerinin dışında renk, keskinlik, toz alma gibi basit işlemler yapılması; kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • 9.Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmeyecektir.
 • 10.Katılımcılar fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt edeceklerdir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda yarışmacı diskalifiye olacaktır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğraflarının yarışmaya gönderilmesine ve fotoğrafların görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilecektir.
 • 11.Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının 7 (yedi) iş günü içerisinde ödülü düzenleyici kuruma iade etmesi gerekir. Yalnızca ödül grubunda boş bırakılan ödül sıralaması kaydırma yapmak suretiyle yeniden belirlenerek jüri değerlendirmesindeki puanlamaya müracaat edilecektir. Sergileme sırasında bir değişiklik olmayacak ve ilave yapılmayacaktır.
 • 12.Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilecektir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • 13.Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • 14.Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb. unsurların saptanması halinde yarışmacı diskalifiye edilecektir.
 • 15.Düzenleyici kurum, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Katılımcının istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinası ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • 16.Yarışma sonuçları Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü web sayfasından duyurulacaktır.
 • 17.Yarışmaya katılan katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

   

  Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • 1.Katılımcı fotoğraflarını lavantakokulutekirdag@gmail.com adresine wetransfer ile gönderecektir. Alternatif hiçbir gönderi ( kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • 2.Fotoğraflar; Katılımcının adı_soyadı,_fotoğrafın adı,_jpg. şeklinde isimlendirilecektir. ( Örnek: Hakan Tokuc_Lavanta_jpg.)
 • 3.İsimlendirmede Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü,ç,ı,ğ,ö,ş,ü karakterleri kullanılmamalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 30 (otuz) karakter olmalıdır.
 • 4.Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.( Örnek: 007).
 • 5.Katılımcı göndereceği fotoğraflar ile birlikte; Adı-Soyadı, e-mail adresi, gsm numarası ve ikamet adresi bilgilerini de ekleyerek tek bir dosya halinde gönderecektir.
 • 6.Yarışmaya katılacak fotoğraflar; jpg/jpeg formatında,120-300 dpi çözünürlükte,7-12 sıkıştırma kalitesinde gönderilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi geçmemelidir.
 • 7.Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

   

   

  Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

 • 1.Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2.Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve eser sahibinin olacaktır.
 • 3. Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3.(üçüncü) kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
 • 4.Fotoğraflarda görülebilecek insanların, nesne olarak kullanılmış olan mimari yapıların sanat eseri ve insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • 5.Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
 • 6.Yarışmada ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, 7 (yedi) iş günü içerisinde sistemden silinecektir.
 • 7.Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılsonunda zaman aşımına uğrayacaktır. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamayacaktır.
 • 8.Katılımcılar; fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, Katılım yapılması ve yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakları yoktur.
 • 9.Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu ve seçici kurul kararları geçerlidir.
 • 10.Fotoğrafların yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi   : 23 Haziran 2023

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 23 Temmuz 2023 saat 24:00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi  : 28 Temmuz 2023

Sonuç Bildirim Tarihi               : 31 Temmuz 2023

 

 

 

Ödüller:

Birincilik                                   : 12.4 ekran 64 GB 6 Ram tablet

İkincilik                                     : 128 GB Akıllı Telefon

Üçüncülük                                : Akıllı saat Whatch Fit 2

Mansiyon 3 (üç) Adet.              : Kulaklık (Kulak içi bluetooth özellikli)

Sergileme (en fazla 20 eser)    : 64 GB Hafıza Kartı Pro seri 250 MB hızında

 

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

 

Hakan TOKUÇ                   EFIAP, UPI Crown 2

İsmail Can AKAN               İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi

Güven ÇELİK                       TEFOD Başkanı

Mehmet ÇEVİK                    TEFSAD Başkanı

Sedat ÇAKIRLAR                TEFOD Başkan Yardımcısı

 

(Seçici kurul en az 4 (dört) üye ile toplanacaktır.)

 

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Nurcan ÖZDEMİR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Turgut Mah. Avni Anıl Sok. No:5 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon: (0282) 262 60 12

Mail : lavantakokulutekirdag@gmail.com