TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Hayrabolu

İlçenin Romalılar devrinde kurulduğu rivayet olunmaktadır. Eski adı “Rüzgarlı Şehir” anlamına gelen CHARIOPOLİS idi. Bugünkü adının ise 1358 yılında Süleyman Paşa tarafından fethedilirken ölen kale komutanı HANRİPOL’den ya da fetih sırasında “Fetih hayırlı yoldur” veya “Fethin Hayrı boldur” gibi söylentilerden türediği sanılmaktadır.

İlin kuzey-batısında yer alan Hayrabolu ilçesi Osmanlılar döneminde savaşa giden ordular için kışlık vazifesi görmüştür. 1867 yılında Kaymakamlık haline getirilerek Tekirdağ’a bağlanmıştır.

Hayrabolu İl merkezine 51 km. uzaklıktadır. Son yapılan sayımlara göre kasaba ve köyleriyle birlikte ilçe nüfusu 40.042’dir. Yüzölçümü 1035 km2. Olup, 2 kasaba ve 46 köy bağlı bulunmaktadır.

Tarihi yerleri arasında 1499 yılında yaptırılan Güzelce Hasan Bey camii ile Kanuni Sultan Süleyman’ın deve kolları komutanı ve çağının büyük şairi Ahmed-i Sarban’ın türbesi mevcuttur.