TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müzeler ve Örenyerleri

TEKİRDAĞ MÜZESİ

Tekirdağ Müzesi 1967 yılında kurulmuş, 1977 yılına kadar küçük bir teşhir salonunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

1927 yılında vali konağı olarak inşa edilen binanın müze olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı’na devredilmesi üzerine yapılan restorasyonlardan sonra, Ertuğrul Mahallesi Rakoczhi Caddesi No.1 deki yeni binası 1992 yılında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Müze teşhiri, giriş bölümünde taş eserler salonu, ikinci katta arkeolojik eserler ve etnografya salonu ile geniş bahçe teşhirlerinden oluşmaktadır.

TAŞ ESERLER SALONU

Perinthos (Marmara Ereğlisi), Heraion Teichos (Karaevlialtı), Byzante (Barbaros), Apri (Kermeyan) başta olmak üzere ilimiz sınırları içindeki ören yerlerinden getirilen heykeller, steller, kabartmalar, mezar taşları ve yazıtlardan oluşan eserler ile Harekattepe Tümülüsü’nde bulunan Trakların Odrys sülalesine ait bir kralın iskeleti, mezar buluntuları, kraliyet ve rahiplik taçlarıyla birlikte etlendirilmiş şekliyle sergilenmektedir.

Yine bir Trak prensine ait olan Naip Tümülüsü’nün birebir boyutlarında canlandırılan mezar odası, Makedon öğelerinin ağır bastığı gümüş kaplar, takılar, kandil, kalkan ve şamdandan oluşan mezar envanteriyle birliktedir. Buluntular arasındaki Mısır menşeyli ziyafet masası ve kalkan üzerindeki ikhneumon figürleri, tarihlemenin yanı sıra prensin yaşam serüveni hakkında da bilgiler vermektedir.

Giriş salonunun diğer bir köşesinde, ülkemizde arkeolojik kazıları devam eden tek Trak kenti olan Herion Teichos ören yerindeki kült ve sağlık merkezinden bulunan adak figürinleri, heykelcikler ve ilaç fırını diğer kazı buluntularıyla birliktedir. Ayrıca İ.S. 1. yüzyılda eyalet merkezi olarak öne çıkan ve bugünkü M. Ereğlisi İlçesi’ne lokalize edilen Perinthos Antik Kenti eserleri ise, taş eserler salonunda geniş bir teşhir mekanı oluşturmaktadır.

ARKEOLOJİK ESERLER SALONU

Tekirdağ'ın Karansıllı Köyü’nde Yatak ve Kuştepe mevkilerinde bulunan taş aletler ile Malkara İlçesi, Çavuşköy Ballı Mevkiinde bulunan çakmaktaşı ve kuartz kesiciler, alt paleolitik döneme ait olup orta pleistosenin ilk yarısına, yani günümüzden 500.000 yıl öncesine aittir. Bu dönemlerden başlayarak demir devrine kadar üretilmiş olan taş baltalar, kemik aletler, mızrak uçları, ok uçları,  madeni ve pişmiş toprak heykelcikler, günlük kullanım kapları; Saray İlçesi’nde Ergene ve Galata Deresi’nin oluşturduğu vadilerde yer alan Güneşkaya ve Güngörmez Mağaraları’na ait bilgiler ve Tekirdağ sahil şeridinde yapılan kazılarda ilk toprağa yerleşme dönemi olan neolitik çağdan (İ.Ö. 8000-5000) köy biçimli yerleşmelere geçişin olduğu İ.Ö. 5000 yıllarına tarihlenen kalkolitik çağ yerleşmesi olan Toptepe Höyüğü Kazısı ve ana tanrıça kült kabı, ilimizin en erken dönemlerinin görsel sunumlarıdır.

Tekirdağ-İstanbul karayolunun 8. kilometresinde, deniz kıyısında geniş ve yayvan bir höyük görünümündeki Menekşe Çatağı,  Doğu ve Batı Menekşe Çatağı olarak ikiye ayrılmıştır.  Batı çatakta yapılan kazılarda alt tabakalarda Toptepe Kültürü olarak anılan İ.Ö. 4300’e tarihlenen tabakalarda içi ve dışı sıvalı çit mimari tekniğiyle yapılmış yapılara rastlanmıştır. Ele geçen buluntular, Trakların en erken dönemi olan erken demir çağına ait kerpiç mimari tabakaları ile bu mimariye bağlı ocak ve fırın kalıntılarıyla birlikte köpek, domuz ve insan adak çukurlarının fotoğrafları ve canlandırmaları yapılmıştır.

İlimizin Marmara Denizi’ne yaklaşık 130 km. kıyısı bulunmaktadır. Marmara Bölgesi üzümleri ile bu üzümlerden üretilen mahsullerin taşınması deniz yolu ile yapılmaktaydı. Antik dönemde sağlıklı yön bilgilerinden yoksun olarak içi şarap dolu amphoraları taşımak isteyen birçok gemici Marmara Denizi’nin sert rüzgarlarına yakalanıp batmıştır.   Bu batıkların birçoğu Tekirdağ Şarköy İlçesi sınırında Ortaçağ’da adı Ganos olan bir metropolün şaraplarını taşıyan teknelerdi. Antik dönem bir tekne illüstrasyonu eşliğinde Ganos Amporaları, müzemizin bu bölümünde geniş bir alanda sergilenmektedir. 

Ayrıca, merkez Yamanlar Mevkii’nde bulunan, üzerinde Homeros’un İlyada adlı eserinin 24. bölümünde, Troya Kralı Priamos’un oğlu Hektor’un cenazesini kurtarmasının anlatıldığı Syleus Ressamına ait krater, Toptepe ana tanrıça kült kabı, Perinthos ve Karaevli lahit buluntuları, Trak adak stelleri, figürinler, fibulalar, takılar, koku şişeleri, kandiller, süs eşyaları, Trakya şehir ve kral sikkeleri ile Roma, Bizans, Osmanlı, Avrupa dönemlerine ait elektron, bronz, gümüş ve altın sikkeler iki ayrı sikke vitrininde kronolojik sistemde sergilenmektedir.

ETNOGRAFYA SALONU

Osmanlı ve yakın dönemlerde kullanılan pişmiş toprak sırlı ve metal kaplar, Çanakkale Seramikleri, ateşli ve kesici silahlar, gümüş takılar, Tekirdağ yöresi kadın ve erkek kıyafetleri, hamam takımları, el işlemeleri, örtüler, havlular, Karacakılavuz El Dokumaları, el yazması kuran-ı kerim ve kırmızı renkte ipek kumaştan yapılmış, üstünde sim işlemelerle yazılmış fetih duaları bulunan 21 Teşrinievvel 1338- Rodosto ( 21 Ekim 1922- Tekirdağ ) tarihli Tekirdağ Sancağı sergilenmektedir. Bunun yanında geleneksel bir sünnet odası canlandırması dönemin mobilyaları eşliğindedir.

Ayrıca bir Tekirdağ Odası şömine, sedir, perde, dokuma halılar, günlük kullanım kapları, el yapımı ahşap oyma beşik eşliğinde, geleneksel kıyafetler giydirilmiş hareketli mankenler kullanılarak canlandırılmıştır.

BAHÇE TEŞHİRİ

Tekirdağ Müzesi’nin üç cephesini kaplayan geniş bahçesinde, Helenistik Dönem’den Osmanlı Dönemi’ne kadar olan lahitler, sütunlar, heykeller, sütun başlıkları, frizler, arşitravlar, mezar stelleri, sunaklar, pitoslar, mezar taşları tipolojik biçimde sergilenmektedir.

Döneminde Tekirdağ İskelesi’nde yer alan Hacı Sayyid Said Çeşmesi, her iki yüzde, iki küçük kartuş içinde bir ayyıldız motifi barındıran; zarif biçimleri, gözü okşayan süslemeleri, orijinal yazıları ile Osmanlı Devri özel bir çeşme mimarisi örneğidir. Ayrıca dönemin Vilayet Yazı İşleri Müdürü Niyazi Tayyip Bey tarafından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun ve Ulu Önder Atatürk’e olan minnettarlığın belirtilmesi amacıyla yaptırılıp Tekirdağ Hükümet Konağı önüne diktirilen 13 Teşrin-i Sani 1338 (13 Kasım 1922) tarihli Kurtuluş Anıtı müzemiz bahçesinde sergilenmektedir.

Adres: Ertuğrul Mahallesi Rakoczhi Caddesi No.1       E-mail:tekirdagmuzesi@kultur.gov.tr

Tel: 0282 261 20 82                                                        Fax: 0282 261 53 68

 


Rakoczi Müzesi


18. yy. başlarında cereyan eden Macar Bağımsızlık Hareketi’nin önderi II.French Rakoczi ve taraftarlarının Avusturya ile yaptıkları savaşta yenilgiye uğramaları üzerine Padişah III. Ahmet, Rakoczi ve taraftarlarını topraklarına misafir olarak davet etmiş ve Tekirdağ'a yerleştirmiştir. II.French Rakoczi 1735 yılından ölümüne kadar burada ikamet etmiştir. Rakoczi'nin ikamet ettiği bu Türk evi, 1932 yılında Macaristan Hükümetince aslına uygun şekilde  restore edilerek Müze haline getirilmiştir.Adres : Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. Hikmet Çevik Sokak No:21 TEKİRDAĞ

Tel: (0.282) 263 85 77

Açılış-Kapanış Saatleri: 09.00-12.00 / 13.00-17.00

Pazartesi hariç her gün açık ve fotoğraf çekmek yasaktır.

Giriş ücreti: 3 TL (12 yaş altı çocuklar, okul gurupları, basın mensupları, engelli vatandaşlarımıza ücretsizdir)


Namık Kemal Evi

Büyük Vatan şairimiz Namık Kemal'in 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğu ev, yakın çevresindeki eski Tekirdağ evleri de örnek alınarak, Tekirdağ il Özel İdaresi ve Tekirdağ Namık Kemal Derneği tarafından 1993 yılında yapılmıştır. Namık Kemal Evi, Tekirdağ’ın mutfağı, baş odası ve yatak odasını tanıtan etnografik eşyalar ile süslenmiştir. Ayrıca Namık Kemal  ile ilgili  yazılmış eserler de bu evde sergilenmektedir.


Adres: Ortacami Mah.Namık Kemal Cad. No:7 TEKİRDAĞ 

Telefon: 0 282 2629128

Açılış-Kapanış Saatleri: 09.00-12.00 / 13.00-17.00

Pazar günleri kapalıdır. (Talep halinde özel durumlarda pazar günleri de açılabilmektedir)

Giriş ücreti: İsteğe bağlı olarak 2 TL


Camiler

Eski Cami: Ertuğrul Mahallesindedir. 1831 yılında Zahire Nazırı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1912 yılında yıkılan minaresi Cumhuriyet döneminde yeniden inşa ettirilmiştir. Minaresi kesme taştan ve tek şerefelidir. Caminin son cemaat yeri iki katlı olup, yirmi penceresi mevcuttur.

Orta Cami : Orta cami mahallesinde hükümet caddesi üzerindedir.1855 yılında Kürkçü Sinan Bey’in yaptırdığı caminin yıkılması üzerine hayırsever vatandaşlar tarafından eski yerine yeniden yaptırılmıştır. Eski Cami ile Rüstempaşa camii arasında kaldığı için bu ad verilmiştir.

Rüstempaşa Cami : Ertuğrul mahallesinde Mimar Sinan Caddesindedir. 1554 yılında Sadrazam Damat Rüstem Paşa (1500-1561) tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eseridir. Tekirdağ’ın en güzel camilerindendir. Kesme küfeki taşından yapılmıştır. Tek şerefeli minaresi caminin sağındadır Giriş kapısı ceviz ağacı üzerine fildişi kakmalıdır. Kapı ve pencere kanatları geometrik motiflerle bezenmiştir.Bahçedeki yuvarlak 5 sütunlu mermer şadırvan Abdülmecit zamanında yapılmıştır. Doğusundaki kütüphane, hamam, medrese yıkık bir haldedir. Batısında bulunan 6 kubbeli bedesten sağlam olup, 1965 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir. Camii yaptıran Rüstem Paşa’nın türbesi İstanbul’da Şehzade camii bahçesindedir. Caminin Marmara Denizi’ne bakan cephesinde Valiliğimizce bedesten hüviyetinde çarşı inşa ettirilmiştir.

Sohteoğlu Cami : Tuğlacılar Lisesi karşısında kiremit örtülü camidir. Küçük avlusunda gömülü Sohtezade Ahmet tarafından 1777 tarihinde yaptırılmıştır. 1949 yılında tamir edilmiştir.

Hasan Efendi Cami : Bu adla anılan mahallededir. Ahşap olup, caminin bahçesinde gömülü olan Şer’iye Başkatibi Hasan Efendi tarafından 1627 yılında yaptırılmıştır. 

Yusuf Ağa Cami : Muratlı Caddesi üzerinde olup, 1790 tarihinde Yusuf Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Mirliva Hüseyin Paşa Cami : Merkez ilçeye bağlı İnecik köyündedir. 1498 yılında yapılmıştır. Ters “T” planlıdır.

Süleymaniye Cami : Çorlu ilçesindedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında yaptırılmıştır. Mimar Acem Ali’nin eseridir.

Ayaz Paşa Cami : Saray ilçesindedir. Ayaz Mehmet Paşa tarafından 1539 yılında yaptırılmıştır. Şirin ve küçük bir camidir. Kesme taştan yapılmıştır.
Güzelce Hasan Bey Cami : Hayrabolu ilçesinde olup, Güzelce Hasan Bey tarafından 1499 yılında yaptırılmıştır.

Turhanoğlu Ömer Bey Cami : Malkara ilçesindedir. Fatih’in ünlü komutanlarından Turhanoğlu Ömer Bey tarafından 1494 yılında yaptırılmıştır.

Taşoğlu Cami : Malkara ilçesindedir. Hacerzade İbrahim Bey tarafından 1406 yılında yaptırılmıştır. Minaresinin taş işçiliği değerlidir.

Türbeler

Ahmed-i Sarban Türbesi : Hayrabolu ilçesindedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaptırılmıştır. Kanuninin Deve kolları komutanıdır. Gülţeni pirlerinden olup, 1545 yılında Hayrabolu’da yerleşmiştir. Çağının ünlü şairlerindendir.

Gazi Ömer Bey Türbesi : Malkara ilçesindedir. Fatih zamanında yaşamıştır. Babası Turhan Bey’in yanında yetişmiş ünlü kumandanlardandır. 1503 yılında vefat etmiştir. Türbesi, kendi adı ile anılan caminin bahçesindedir.

Bedestenler: Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa tarafından yaptırılan ve yakın zamanda Tekirdağ İl Özel İdare Müdürlüğünce restore edilen Rüstempaşa bedesteninde, çeşitli ticari faaliyetler sürdürülmektedir.
Anıtlar


Hürriyet Abidesi : Hürriyetin ilanı nedeniyle yapılmış bir anıt çeşmesidir. Bugünkü Halk Eğitim Merkezi ile Belediye binaları arasında bulunmaktadır. 1908 yılında Tekfurdağı ( Tekirdağ ) Mutasarrıfı Adanalı Ömer Ali Bey tarafından 2. Meşrutiyetin ilanı üzerine Abide-i Hürriyet adıyla yaptırılmıştır.

Şehitler Anıt Çeşmesi :İlin Türkler tarafından fethi sırasında şehit düşenlerin anısına 1949 yılında Belediye tarafından yatırılmıştır.

Atatürk Anıtı : Atatürk 3 Haziran 1936 tarihinde Muratlı ilçesinde yapılan göçmen evlerini görmek üzere Muratlı’ya gelmiş ve bir göçmen evine konuk olmuştur. Buna izafeten o evin bahçesinde bir anıt yapılmıştır. Anıtın üzerinde şöyle yazılmaktadır.

Ey bahtlı göçmen
Unutma üç Haziranı
Yurdun en büyük insanı
Konuk oldu evinize
Sevgi sundu hepimize
3.6.1936 N. T.ÜLKÜ

Namık Kemal Anıtı : Tekirdağ’da hayata gözlerini açtığı günden, ölünceye kadar kalbi vatan ve hürriyet ateşi ile yanan ve bütün kalpleri aynı ateşle tutuşturan büyük vatan şairimizin doğduğu ev yıkılmış olduğu için yerine meşrutiyet devrinde halkımızın minnettarlık duygularının simgesi olarak dikilen dört köşeli uzun bir mermer sütundur. Eski Belediye Binası yanındaki bu küçük anıtın bir cephesinde alt alta Hürriyet, Adalet, Müsavauhuvvet sözleri yazılıdır.

Atatürk Heykeli : Hükümet konağının önündeki mermer heykelidir. Atatürk'ü başı açık, redingotlu ve normal duruşlu göstermektedir. Heykeltıraş Kenan Ali’nin eseridir. Yine mermer olan kaidesinde Atatürk ‘ün gençliğe hitabesinin son bölümü yazılıdır.

Namık Kemal Heykeli : Hükümet caddesi ile Mimar Sinan caddesi arasında olup, Hükümet konağının karşısındaki Namık Kemal Parkı içindedir. Belediye Başkanı Şevket CİCİOĞLU tarafından heykeltıraş Nusret SUMAN’a yaptırılmıştır.

Atatürk Bulvarındaki Anıt : Cumhuriyetin 50. Yılını kutlama Programı çerçevesinde 26 Ekim 1973 Tarihinde açılmıştır. Başöğretmen Atatürk’ün harf devrimi ve Tekirdağ’a bu amaçla gelişlerini sembolize etmektedir.
Kamping ve Plajlar

Topağaç Kamping: Tekirdağ-Kumbağ karayolu üzerinde olup, il merkezine 5 km.uzaklıktadır. 40 çadır yeri kapasitesine sahiptir.

Dallas Kamping: Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde, Yeniçiftlik beldesi sahilindedir. 40 çadır yeri kapasiteli olup, il merkezine 27 km. uzaklıktadır.

Kumbağ Kamping: Kumbağ beldesi içindedir. 80 çadır yeri kapasitelidir. İl merkezine 14 km. uzaklıktadır.

Bağtur Kamping: Kumbağ beldesi ova mevkii, Mermer Sitesi yanı, sahil boyu, no:30 adresinde bulunmaktadır. 40 çadır yeri kapasitesine sahip olup, ayrıca 80 araçlık park yeri WC., duş yeme-içme gibi üniteleri mevcuttur.

Dalçık Kamping: Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde, Yeniçiftlik beldesi sahilindedir. 40 çadır yeri kapasiteli olup, il merkezine 25 km.uzaklıktadır.

Gülay Kamping: Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde, Yeniçiftlik beldesi sahilindedir. 40 çadır yeri kapasiteli olup, il merkezine 25 km. uzaklıktadır.

Kastro Kamping: İlimiz Saray ilçesine 32 km.uzaklıktadır. Karadeniz sahilinde Çamlıkoy mevkiinde olup, 120 çadır yeri kapasitelidir.

Uçmakdere Kamping: İlimiz Şarköy ilçesi, Hoşköy beldesine bağlı Uçmakdere köyünde olup, 40 çadır yeri kapasitelidir. 

Alkaya Plajı: Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde olup, şehir merkezine 4 km. uzaklıktadır. Dereağzı mevkiinde bulunan bu plajda restorant, büfe ve WC. gibi üniteler mevcut olup, ayrıca 50 çadır yeri kapasiteli ve 50 araçlık otoparkı mevcuttur.

Dereağzı Plajı: Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde olup, şehir merkezine 3 km. uzaklıktadır. Kabin, büfe, restorant ve WC. gibi üniteleri mevcuttur.

Değirmenaltı Plajı: Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde olup, şehir merkezine 6 km. uzaklıktadır. 

Çorlu Belediye Plajı: Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde olup, Merkez ilçeye 20 km.uzaklıktadır. 

Şarköy Belediye Plajı: Şarköy ilçesindedir. Plajın bitişiğinde çok sayıda çay bahçesi, pansiyon ve motel bulunmaktadır.

Çamlıkoy (Kastro) Doğal Plajı: Saray ilçesine 32 km. uzaklıkta olup, karadeniz kıyısında doğal bir plajdır.